Lege charra

Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoko 5. artikuluan (aurrerantzean “LOPD”), zein, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legean (34/2002 legea, uztailaren 11koa) ezarritako baldintzak jarraituz, hurrengo hauen bidez lortutako datu pertsonal guztiak ACHA TALDEAren ardurapeko fitxategi batean sartuko dira: webgune honetako erregistro elektronikoko formularioak, Internet, kontsultak, eskakizunak, beste zerbitzu edo produktuen kontratazioak, ACHA TALDEAk zerbitzua eskaintzean egindako edozein transakzio edo eragiketa, eta, leku horretan eskainitako zerbitzu guztiak.

Legean aurreikusitako termino eta baldintzen arabera, Rodriguez Arias 16 1.ezk.(Bilbo-Bizkaia 48011) dagoen ACHA TALDEko erabiltzaileak une oro izango du zuren datuetara sartu, horiek zuzendu, baliogabetu eta hauen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea.

Zure datuetako edozein aldaketa pertsonala ACHA TALDEAri berehala jakinaraztea eskertuko dizugu, ACHA TALDEko fitxategietako informazioa aldioro eguneratuta eta zuzen egoteko. Era berean, lege abisu hau onartuz gero, datu pertsonalak zehatzak eta benetakoak direla onartuko duzu.

ACHA TALDEAk datu pertsonalak isilpekotasun zorrotzaz kudeatzeko eta aipatutako helburuetarako baino ez erabiltzeko konpromisoa hartu nahi du. ACHA TALDEAk zure datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko behar diren neurri tekniko, eta, antolamendu neurriak ezarri dituela jakinarazi nahi dizu, besteak beste, datuak ez aldatzeko, galtzeko edo baimenik gabe ikusi eta erabiltzeko; kontuan hartuta teknologia, bildutako datuen sorburua eta hauek dauzkaten aurriskuak ( gizakiak edo ingurumen fisikoak eraginda) Hau guzti hau, LOPDko 9. Artikuluarekin eta ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuan onartutakoarekin bat etorriz. Horren arabera, Datu Pertsonalak dituzten Fitxategi Automatizatuen Segurtasun Neurrien Arautegia eta Uztailak 11ko 34/2002 legea (LSSI) onartu ziren.

LEGE OHARRA
GRUPO ACHA MOVILIDAD S.A.
Rodriguez Arias, 16 1. ezk.
48011 Bilbao
BIZKAIA